Skoleutvikler på besøk på Vollan skole

Rektor Gjermund og tidligere elev Tom Kristoffer er meget fornøyd med de nye skolelokalene.

Tidligere Oppdal Kristne Skole, har nå blitt Vollan Skole. Men, som rektor sier, de er fremdeles Oppdals Kristne Skole – med trykk på genitiven i «Oppdals». Sist sommer fikk de overta skolelokalene til Vollan skole, som ble nedlagt. De ønsket da å beholde navnet på denne skolen, som har eksistert i over 150 år, og er den eldste i Oppdal. Politikerne var rause, og overgav skolebygningene gratis, mot at skolen stiller deler av lokalene og uteområdene til disposisjon for bygdas innbyggere på kveldstid.

På Oppdal bor det ca 6500 innbyggere. I feriene mangedobles dette tallet. Det er allikevel de fastboende Vollan Skole rekrutterer iblant. Etter flere år med nedgang, snur det nå! I 2011 / 2012 hadde Oppdal Kristne Grunnskole 52 elever, som er det meste de har hatt så langt. Etter dette har elevtallet sunket, og var helt nede i 28 elever dette skoleåret. Men allerede nå vet man om 30 elever til høsten, og man håper nå at elevtallet kommer til å vokse framover.

Rektor Gjermund og en tidligere elev er fornøyd over de nye skolelokalene