Bli medlem

Informasjon til skoler som vil bli medlem i KP-nett

Hver skole betaler en årlig medlemskontingent med et grunnbeløp på 5000 kr + 150 kr per elev.

Som medlem får man følgende fordeler:

• delta i et fellesskap, slipper å stå alene
• delta på rektormøter; fysiske samlinger og samlinger på Teams
• delta i et støttende åndelig fellesskap
• delta i et nettverk der man kan spørre ulike typer spørsmål
• tilgang til ressursmateriell i Teams innenfor administrasjon og undervisning
• delta på skolestevnene som arrangeres annethvert år
• kunne bidra med hjelp til andre skoler i nettverket, og motta hjelp når man trenger det