Skolestevnet

Skolestevnet arrangeres annethvert år, hvert partallsår. Det første stevnet ble arrangert i 2009 ved Nordhordland Kristne Grunnskole. Da var vi rundt 100 deltakere. Det sjuende stevnet i 2022 i Stjørdal hadde rundt 300 deltakere.

Alle ansatte er velkommen til to dager med inspirasjon. Hovedtemaet for alle skolestevnene er «Tydelig Kristen Skole». Hvert stevne har også en undertittel. I 2022 var denne; « Med Jesus som forbilde».

På formiddagen er det plenumsforedrag. På torsdagsettermiddag har vi valgfrie seminarer. I tillegg er det tid til sosialt felleskap og utveksling av erfaringer. Vi får mange gode tilbakemeldinger fra deltakerne, og rektorene sier at skolestevnet betyr mye for de ansatte, ikke minst for nye ansatte og visjonen for kristen utdanning.