Skolestevnet samlet mer enn 300 deltakere fra 14 skoler. Dette var det 6. skolestevnet i rekken.

Vi arrangerer disse stevnene annethvert år. To dager med utfordrende plenumsforedrag og varierte workshops har satt sine spor.

Temaet var: Tydelig Kristen Skole – for en tid som denne. [metaslider id=86]