Vollan skole

Tågvollan skole i Oppdal flyttet i høst inn i nye lokaler i Vollan krets. Her ligger Vollan skole, som ble lagt ned av politikerne fra og med skoleåret 2015/16.
Skolen fikk vi kjøpe for 30 000 kroner, i det inngår rundt 2000 kvadratmeter med bygninger, spesialrom som gymsal og skolekjøkken, 4 mål tomt samt et fantastisk uteområde vi får låne av kommunen så lenge vi her her! Vi har planer om at det skal bli lenge.
Vi bestemte oss for nok en gang å skifte navn, og overtok for enkelhets skyld Vollan skole, et innarbeidet navn i denne kretsen som har hatt skole i 150 år. Skolen vår, som ble startet som Oppdal Kristne Grunnskole i 1999 og har vært leietaker hos Oppdal Kristne Senter, har dermed byttet navn to ganger på ett år. Det er vel nærmest rekord.
Som bygdas yngste skole ble vi så podet inn i bygdas eldste skole i høst, og er ydmyke i forhold til oppdraget med å drive kretsens skole videre.

Vollan skole har inneværende år 28 elever og ti ansatte, og vi har både tro på- og plass for vekst.

Velkommen på besøk!