Olavsborg Kristne Skole har blitt medlem i KP-nett

Olavsborg Kristne Skole ble startet av medlemmer fra Troens Ord. De fikk godkjenning allerede i 2012, og hadde oppstart nå i høst med 17 elever fordelt på 1.-5. trinn. Nå i desember har de 18 elever. De vil øke med et trinn i året til de har 1. – 10. trinn. Skolen ligger på Borgenhaugen i Sarpsborg kommune, og er lett tilgjengelig fra flere tettsteder som Fredrikstad, Halden og Rakkestad.

Skolen har et  eget uteareal med naturtomt, som innbyr til lek og aktivitet. De har tilgang store grøntarealer og bruk av idrettshallen ved siden av.

Bygget er oppusset med blant annet nytt ventilasjonsanlegg og lyse og trivelige klasserom.

Rektor Helene Auseth deltok på KP-nett sitt lærerstevne i november sammen med noen ansatte i sin stab, og nå har de bestemt seg for å bli medlemmer i KP-nett. Vi ønsker skolen hjertelig velkommen!

På hjemmesiden skriver initiativtager Remi Høidahl:

Vi skal legge til rette for kreativ læring i et miljø med trygge voksne på kristen grunn. Vi vil dyrke kreativiteten og la den komme til uttrykk i alle fag blant annet med musikk, kunst og drama. Olavsborg Kristne skole bygger sin virksomhet på den kristne tro, slik den er uttrykt i Den Hellige skrift og de kristne trosbekjennelser. Vi tror at alle mennesker er skapt i Guds bilde og derfor har samme menneskeverd. Vi er opptatt av at skolen skal være mer enn karakterer. På Olavsborg Kristne skole vil vi at elevene skal få vokse som mennesker sammen med trygge, varme voksne som bryr seg om hele mennesket. Ingen skoler er nøytrale i å påvirke elevene. Heller ikke vi. Vi vil spille på lag med foreldre som ønsker å gi barna sine en kristen grunn, ved å gi elevene oppdragelse og undervisning ut fra et kristent menneskesyn  og en kristen virkelighetsoppfatning. Slik kan de best mulig utvikle sine evner og ta ansvar i samfunnet.

Olavsborg 1

Rektor Helene Auseth og Remi Høydahl på trykk i lokalavisen.