Stavanger Kristne Grunnskole med nytt skolebygg

SKG feiret 17.august sammen med ordfører i Stavanger, elever, foreldre og alle ansatte åpning av et nytt flott skolebygg. Snaut 1300 m2 med klasserom og spesialrom fordelt på 3 etasjer. Vi har arbeidet med denne prosessen siden 2009-2010. De siste par årene har både elever og ansatte opplevd at det har vært trangt om plassen. Nå kan vi imidlertid glede oss over et nytt stort bygg med flere klasserom og grupperom samt spesialrom som sløyd, kunst&håndverk, mat&helse, naturfag, musikk og et treningsrom som også kan brukes til dans og drama.

Øyvind Voll

Inspektør og driftsleder