Olavsborg Kristne Skole

Olavsborg Kristne Skole har blitt medlem i KP-nett

Olavsborg Kristne Skole ble startet av medlemmer fra Troens Ord. De fikk godkjenning allerede i 2012, og hadde oppstart nå i høst med 17 elever fordelt på 1.-5. trinn. Nå i desember har de 18 elever. De vil øke med et trinn i året til de har 1. – 10. trinn. Skolen ligger på Borgenhaugen i Sarpsborg kommune, og er lett tilgjengelig fra flere tettsteder som Fredrikstad, Halden og Rakkestad.

Skolen har et  eget uteareal med naturtomt, som innbyr til lek og aktivitet. De har tilgang store grøntarealer og bruk av idrettshallen ved siden av.

Bygget er oppusset med blant annet nytt ventilasjonsanlegg og lyse og trivelige klasserom.

Rektor Helene Auseth deltok på KP-nett sitt lærerstevne i november sammen med noen ansatte i sin stab, og nå har de bestemt seg for å bli medlemmer i KP-nett. Vi ønsker skolen hjertelig velkommen!

På hjemmesiden skriver initiativtager Remi Høidahl:

Vi skal legge til rette for kreativ læring i et miljø med trygge voksne på kristen grunn. Vi vil dyrke kreativiteten og la den komme til uttrykk i alle fag blant annet med musikk, kunst og drama. Olavsborg Kristne skole bygger sin virksomhet på den kristne tro, slik den er uttrykt i Den Hellige skrift og de kristne trosbekjennelser. Vi tror at alle mennesker er skapt i Guds bilde og derfor har samme menneskeverd. Vi er opptatt av at skolen skal være mer enn karakterer. På Olavsborg Kristne skole vil vi at elevene skal få vokse som mennesker sammen med trygge, varme voksne som bryr seg om hele mennesket. Ingen skoler er nøytrale i å påvirke elevene. Heller ikke vi. Vi vil spille på lag med foreldre som ønsker å gi barna sine en kristen grunn, ved å gi elevene oppdragelse og undervisning ut fra et kristent menneskesyn  og en kristen virkelighetsoppfatning. Slik kan de best mulig utvikle sine evner og ta ansvar i samfunnet.

Olavsborg 1

Rektor Helene Auseth og Remi Høydahl på trykk i lokalavisen.

Les mer

Rekordoppslutning på lærerstevnet

Lærerstevnet i Lillestrøm

Rundt 270 ansatte fra 17 skoler er samlet til inspirasjon på Thon Hotel Arena i Lillestrøm. Her får deltakerene både faglig og åndelig input, og tid til å knytte nærere relasjoner. At det blir knyttet nærere bånd mellom skolene er også verdifullt for samarbeidet i KP-nett.

Åge Åleskjær slo an tonen med temaet; kall til å starte kristen skole, og kall til å jobbe i en kristen skole. Hans Gabre fortsatte med å vise hvordan de kristne skolene står i en rik tradisjon.

Etter lunsj fikk deltakerne mulighet til å velge to ulike workshops.

På kvelden var det bankett middag og god underholdning av Grunnskolen Oslo Kristne Senter

Les mer

Gratulerer til Stavanger Kristne Grunnskole

Stavanger Kristne Grunnskole med nytt skolebygg

SKG feiret 17.august sammen med ordfører i Stavanger, elever, foreldre og alle ansatte åpning av et nytt flott skolebygg. Snaut 1300 m2 med klasserom og spesialrom fordelt på 3 etasjer. Vi har arbeidet med denne prosessen siden 2009-2010. De siste par årene har både elever og ansatte opplevd at det har vært trangt om plassen. Nå kan vi imidlertid glede oss over et nytt stort bygg med flere klasserom og grupperom samt spesialrom som sløyd, kunst&håndverk, mat&helse, naturfag, musikk og et treningsrom som også kan brukes til dans og drama.

Øyvind Voll

Inspektør og driftsleder

Les mer

Tågvollan skole har flyttet og fått nytt navn

Vollan skole

Tågvollan skole i Oppdal flyttet i høst inn i nye lokaler i Vollan krets. Her ligger Vollan skole, som ble lagt ned av politikerne fra og med skoleåret 2015/16.
Skolen fikk vi kjøpe for 30 000 kroner, i det inngår rundt 2000 kvadratmeter med bygninger, spesialrom som gymsal og skolekjøkken, 4 mål tomt samt et fantastisk uteområde vi får låne av kommunen så lenge vi her her! Vi har planer om at det skal bli lenge.
Vi bestemte oss for nok en gang å skifte navn, og overtok for enkelhets skyld Vollan skole, et innarbeidet navn i denne kretsen som har hatt skole i 150 år. Skolen vår, som ble startet som Oppdal Kristne Grunnskole i 1999 og har vært leietaker hos Oppdal Kristne Senter, har dermed byttet navn to ganger på ett år. Det er vel nærmest rekord.
Som bygdas yngste skole ble vi så podet inn i bygdas eldste skole i høst, og er ydmyke i forhold til oppdraget med å drive kretsens skole videre.

Vollan skole har inneværende år 28 elever og ti ansatte, og vi har både tro på- og plass for vekst.

Velkommen på besøk!

Les mer