Bli medlem

Informasjon om medlemskap i KP-nett

Kristent Pedagogisk Nettverk (KP-nett) består høsten 2015 av 16 grunnskoler med trinnene 1-10.
Hver skole betaler en årlig medlemskontingent med et grunnbeløp på 5000 kr + 120 kr per elev.
Som medlem får man følgende fordeler:
• Delta på 4-5 rektormøter på de ulike skolene. På disse møtene tar vi opp ulike saker som angår skolene. Vi samles en dag og bytter på å være vert. På denne måten kommer vi rundt på de ulike skolene og lærer om utforming av skolebygg og lokaler. I tillegg til de sakene vi blir enig om å fokusere på er den uformelle praten svært verdifull. Her opprettes det kontakt som gjør at vi lettere kan ringe hverandre og sende mail når spørsmål oppstår.
• Annethvert år arrangerer vi en stor lærerkonferanse. Det er ingen konferanseavgift for medlemmene. Disse konferansene har samlet over 200 ansatte og tilbakemeldingene har vært gode. Rektormøte sammen med skoleutvikler og vertskapsskolen er med å fastlegger programmet for disse konferansene.
• Tilgang til ressursmateriell på nettverkets hjemmeside. Her ligger det skjemaer for administrasjon og undervisningsopplegg for lærere.
• Hjelp i oppstarten av ny skole
• Rimeligere pris på hefter som nettverket har laget til bruk i KRL faget. Her er det per høsten 2015 laget 3 hefter.
• Som nettverk ønsker vi og støtte hverandre når vi møter utfordringer. Det kan være godt å ta kontakt med andre for å søke hjelp.

Alle skolene i KP-Nett er medlemmer i KFF. Dette sitatet
KFF jobber med
KFF skal ivareta skolenes interesser overfor offentlige myndigheter og arbeide for de kristne skolenes egenart.