Lærebok i KRL

Ny bok om bibelkunnskap på barnetrinnet

I løpet av sommeren blir læreboka «Troens vei. Bibelkunnskap for 5.-7.trinn» ferdig for salg. Læreboka har blitt til i et samarbeid mellom NLA Høgskolen og kristne grunnskoler for å møte behovet for lærebøker i Kristendom, religion og etikk på barnetrinnet.

Det er planlagt tre bøker i serien «Troens vei» for 5.-7. trinn. Den første boka har bibelkunnskap som tema. De neste bøkene er tenkt utgitt i 2016 og 2017 med temaene kirkens historie/etikk og religioner/livssyn/filosofi.
En gruppe på sju personer står bak utgivelsen: Ingunn Aar Jacobsen (DELK), Nina Myrdal (Adventistkirken), Olav Sollid (KP-nett), Antra Sunde (Adventistkirken), Linn Merete U. Peducasse (Danielsen skole, Sotra), Njål Skrunes (NLA Høgskolen) og Berit Nøst Dale (NLA Høgskolen, redaktør).
Rettighetene til boka ligger hos NLA Høgskolen Bergen, Postboks 74, Sandviken 5812 Bergen. Boka er skrevet på bokmål, som treffer de fleste brukerne av den. Den er i størrelse 21×28 cm, har ca. 288 sider og stiv perm.
«Troens vei. Bibelkunnskap for 5.-7.trinn» koster kr. 380,- per eksemplar (inkludert ekspedisjonsgebyr) og kan nå bestilles fra NLA Høgskolen, tlf. 55 54 07 50 eller post@nla.no.

troens_vei.jpg