3 hefter til bruk i KRL-undervisningen

Tre hefter til KRL undervisningenHefte om humanismenHefte om kristen kunst, arkitektur og musikkDe første kristne

Hver hefte koster 80 kr. For medlemsskolene i KP-nett koster hvert hefte 50 kr.

 

Heftet De første kristne handler om kristendommens første tid.

Heftet er utarbeidet av Foreningen av Kristne Friskoler i Danmark og oversatt til norsk.

Her lærer vi om hvordan kristendommen bredte seg ut i romerriket.

Vi får høre om Paulus, de kristne som blir forfulgt, katakombene, martyrene, trosbekjennelsen og den katolske kirke.

Det dras også en linje fram mot forfølgelser i dag.

Heftet har en veldig flott layout og flott illustrasjoner, kart og symboler.

 

Heftet Kristen arkitektur, kunst og musikk dekker følgende kompetansemål:

  • beskrive kirkebygget og andre kristne gudshus og reflektere over deres betydning og bruk, og nytte digitale verktøy til å søke informasjon og lage presentasjoner
  • presentere ulike uttrykk fra kunst og musikk knyttet til kristendommen

Dette heftet er skrevet av lærere ved Elihu skolen i Tønsberg.

Det mye godt stoff om et kulepunkt det ikke er lett å finne god tilgjengelig informasjon om.

 

Humanismen

Et informativt hefte om humanisme som tar med:

Humanisme – Sokrates – menneskesyn – verdier – Fridtjof Nansen – Human-Etisk Forbund –

Arnulf Øverland – Æsops fabler – humanistiske seremonier- menneskerettighetene – den gyldne regel

I tillegg får elevene forklaringer på begrepene

 

Heftene er utarbeidet for mellomtrinnet, men særlig heftet om humanismen passer også fint til ungdomstrinnet.