Skolestevnet 2019

Den 21. – 22. november 2019 arrangerer KP-nett sitt 6. skolestevne ved Scandic Flesland Airport, Bergen.

I 2019 vedtok vi å skifte navn fra Lærerstevne til Skolestevne.

Grunnen er at mange assistenter og øvrig personale deltar; vaktmestere, renholdere og kontormedarbeidere. Det er vi veldig glade for. Alle ansatte i de kristne skolene er viktige, alle påvirker og er forbilder. Sammen er vi sterke.