Vårtun Kristne Oppvekstsenter

God søknad til Vårtun Kristne Oppvekstsenter

Rektor Kolbjørn Lie opplyser at de tok imot 105 elever til skolestart tirsdag 16. august. Barnehagen har i dag moderne lokaler, og er helt full. Barnehagen styrker rekrutteringen til skolen, og i år har Vårtun 12 nye førsteklassinger. I fjor var det 6 førsteklassinger, så dette er veldig bra. Vi ser en tendens til at de fleste elevene kommer til mellomtrinnet og ungdomsskolen. Men når vi får elever i 1. klasse, kan vi legge ned og god grunnvoll i de fra tidlige år.

Skolen står nå foran en omfattende oppussing, og viser at visjonen om kristen grunnskoleutdanning fortsatt brenner i Levanger.

 

SAMSUNG CSC
Elevarbeider ved skolen. De legger stor vekt på Kunst og Håndverk
SAMSUNG CSC
Skolen legger også vekt på danning og karaktertrekk
SAMSUNG CSC
Deler av lokalene framstår som lyse og trivelige
SAMSUNG CSC
Rektor Kolbjørn Lie på sitt kontor
SAMSUNG CSC
Barnehagen er helt full

Legg igjen en kommentar