Ressurssider

Informasjon om ressurssidene

I disse mappene kan alle skolene legge inn stoff til felles nytte og glede. Alle KP-nett sine godkjente læreplaner finner du her.

Administrasjonen finner skjemaer, ulike arbeidsark, skoleregler, inntaksreglement, personalhåndbok med mer.

Lærere finner også administrative verktøy, samt undervisningsopplegg, årsplaner, tentamener og generelle tips.

En lokal læreplan forstås i denne mappestrukturen som en plan som fordeler kompetansemål mellom trinnene.

En årsplan er en undervisningsplan for et bestemt trinn.

NB! Det er bare skoleutvikler som bør endre mappestruktur. Ønsker du en endring – send e-post til skoleutvikler@kpnett.no

NB! Vær forsiktig så du ikke sletter en mappe!

Alle kan legg inn filer og bilder. Det er fint om alle etterstreber kvalitet på det som blir lagt ut, men det trenger ikke å være perfekt!

Når du legger inn en fil, navngir du filen med navn på innhold, fag, skole, dato og for- og etternavn.

Eksempel: Vitaminer i Mat og Helse NHKG 2015 Mari Meling

 

[filemanager foldername=»*»]