Nyheter

Tomasskolen i Trondheim

Tomasskolen i Trondheim er et godt alternativ

Skoleutvikleren har nylig vært på besøk på Tomasskolen i Trondheim. Dette er en skole som driver veldig godt, og som har en sentral plassering på Rosenborg i Trondheim, med uteområdene rundt Kristiansten festning som nærmeste nabo. Skolebygningen blir leid av forsvaret, men skolen håper å kunne kjøpe disse lokalene. De har tilgang på egen stor gymsal bare et steinkast unna skolen. Skolen tilbyr undervisning for elever fra 1.-10. klasse, lik alle de andre skolene som er tilsluttet Kristent Pedagogisk Nettverk. I tillegg tilbyr skolen SFO og leksehjelp.

Det er en fryd å besøke Tomasskolen. Her er det dyktige ledere og dyktige ansatte. Når man beveger seg i skolebygningens 4 etasjer, legger man merke til den flotte kunsten på veggene, og den gode atmosfæren. Skoleutvikleren blir vist flotte elevoppgaver på Kunst og HÅndverksrommet, og får også høre om det gode musikklivet på skolen.

Rektor Anne Berit er skolens 3. rektor, og har nylig fullført rektorskolen ved NTNU i Trondheim. Ingrid Erlandsen jobber tett sammen med Anne Berit i resepsjonen. Hun er også pastorkone i Pinsemenigheten Betel Trondheim.

Skolen har litt i overkant av 100 elever, men har plass til mange flere!

 

SAMSUNG CSC
Ingrid Erlandsen i resepsjonen
SAMSUNG CSC
Pauserom for lærerne
SAMSUNG CSC
Kreativ bokorom
SAMSUNG CSC
Undervisning i engelsk

SAMSUNG CSC

Undervisning i småskolen

SAMSUNG CSC
Mye nydelig kunst på Tomasskolen
SAMSUNG CSC
Veggene er dekorert av en kunstner 
SAMSUNG CSC
Anne Berit er skolens dyktige rektor
SAMSUNG CSC
Tomasskolen har egen dyktig rektor

Les mer

Rektor Gjermund og en tidligere elev er fornøyd over de nye skolelokalene

Vollan skole

Skoleutvikler på besøk på Vollan skole

Rektor Gjermund og tidligere elev Tom Kristoffer er meget fornøyd med de nye skolelokalene.

Tidligere Oppdal Kristne Skole, har nå blitt Vollan Skole. Men, som rektor sier, de er fremdeles Oppdals Kristne Skole – med trykk på genitiven i «Oppdals». Sist sommer fikk de overta skolelokalene til Vollan skole, som ble nedlagt. De ønsket da å beholde navnet på denne skolen, som har eksistert i over 150 år, og er den eldste i Oppdal. Politikerne var rause, og overgav skolebygningene gratis, mot at skolen stiller deler av lokalene og uteområdene til disposisjon for bygdas innbyggere på kveldstid.

På Oppdal bor det ca 6500 innbyggere. I feriene mangedobles dette tallet. Det er allikevel de fastboende Vollan Skole rekrutterer iblant. Etter flere år med nedgang, snur det nå! I 2011 / 2012 hadde Oppdal Kristne Grunnskole 52 elever, som er det meste de har hatt så langt. Etter dette har elevtallet sunket, og var helt nede i 28 elever dette skoleåret. Men allerede nå vet man om 30 elever til høsten, og man håper nå at elevtallet kommer til å vokse framover.

Rektor Gjermund og en tidligere elev er fornøyd over de nye skolelokalene

Les mer

Olavsborg Kristne Skole

Olavsborg Kristne Skole har blitt medlem i KP-nett

Olavsborg Kristne Skole ble startet av medlemmer fra Troens Ord. De fikk godkjenning allerede i 2012, og hadde oppstart nå i høst med 17 elever fordelt på 1.-5. trinn. Nå i desember har de 18 elever. De vil øke med et trinn i året til de har 1. – 10. trinn. Skolen ligger på Borgenhaugen i Sarpsborg kommune, og er lett tilgjengelig fra flere tettsteder som Fredrikstad, Halden og Rakkestad.

Skolen har et  eget uteareal med naturtomt, som innbyr til lek og aktivitet. De har tilgang store grøntarealer og bruk av idrettshallen ved siden av.

Bygget er oppusset med blant annet nytt ventilasjonsanlegg og lyse og trivelige klasserom.

Rektor Helene Auseth deltok på KP-nett sitt lærerstevne i november sammen med noen ansatte i sin stab, og nå har de bestemt seg for å bli medlemmer i KP-nett. Vi ønsker skolen hjertelig velkommen!

På hjemmesiden skriver initiativtager Remi Høidahl:

Vi skal legge til rette for kreativ læring i et miljø med trygge voksne på kristen grunn. Vi vil dyrke kreativiteten og la den komme til uttrykk i alle fag blant annet med musikk, kunst og drama. Olavsborg Kristne skole bygger sin virksomhet på den kristne tro, slik den er uttrykt i Den Hellige skrift og de kristne trosbekjennelser. Vi tror at alle mennesker er skapt i Guds bilde og derfor har samme menneskeverd. Vi er opptatt av at skolen skal være mer enn karakterer. På Olavsborg Kristne skole vil vi at elevene skal få vokse som mennesker sammen med trygge, varme voksne som bryr seg om hele mennesket. Ingen skoler er nøytrale i å påvirke elevene. Heller ikke vi. Vi vil spille på lag med foreldre som ønsker å gi barna sine en kristen grunn, ved å gi elevene oppdragelse og undervisning ut fra et kristent menneskesyn  og en kristen virkelighetsoppfatning. Slik kan de best mulig utvikle sine evner og ta ansvar i samfunnet.

Olavsborg 1

Rektor Helene Auseth og Remi Høydahl på trykk i lokalavisen.

Les mer

Rekordoppslutning på lærerstevnet

Lærerstevnet i Lillestrøm

Rundt 270 ansatte fra 17 skoler er samlet til inspirasjon på Thon Hotel Arena i Lillestrøm. Her får deltakerene både faglig og åndelig input, og tid til å knytte nærere relasjoner. At det blir knyttet nærere bånd mellom skolene er også verdifullt for samarbeidet i KP-nett.

Åge Åleskjær slo an tonen med temaet; kall til å starte kristen skole, og kall til å jobbe i en kristen skole. Hans Gabre fortsatte med å vise hvordan de kristne skolene står i en rik tradisjon.

Etter lunsj fikk deltakerne mulighet til å velge to ulike workshops.

På kvelden var det bankett middag og god underholdning av Grunnskolen Oslo Kristne Senter

[metaslider id=501]

Les mer

Gratulerer til Stavanger Kristne Grunnskole

Stavanger Kristne Grunnskole med nytt skolebygg

SKG feiret 17.august sammen med ordfører i Stavanger, elever, foreldre og alle ansatte åpning av et nytt flott skolebygg. Snaut 1300 m2 med klasserom og spesialrom fordelt på 3 etasjer. Vi har arbeidet med denne prosessen siden 2009-2010. De siste par årene har både elever og ansatte opplevd at det har vært trangt om plassen. Nå kan vi imidlertid glede oss over et nytt stort bygg med flere klasserom og grupperom samt spesialrom som sløyd, kunst&håndverk, mat&helse, naturfag, musikk og et treningsrom som også kan brukes til dans og drama.

Øyvind Voll

Inspektør og driftsleder

Les mer

Tågvollan skole har flyttet og fått nytt navn

Vollan skole

Tågvollan skole i Oppdal flyttet i høst inn i nye lokaler i Vollan krets. Her ligger Vollan skole, som ble lagt ned av politikerne fra og med skoleåret 2015/16.
Skolen fikk vi kjøpe for 30 000 kroner, i det inngår rundt 2000 kvadratmeter med bygninger, spesialrom som gymsal og skolekjøkken, 4 mål tomt samt et fantastisk uteområde vi får låne av kommunen så lenge vi her her! Vi har planer om at det skal bli lenge.
Vi bestemte oss for nok en gang å skifte navn, og overtok for enkelhets skyld Vollan skole, et innarbeidet navn i denne kretsen som har hatt skole i 150 år. Skolen vår, som ble startet som Oppdal Kristne Grunnskole i 1999 og har vært leietaker hos Oppdal Kristne Senter, har dermed byttet navn to ganger på ett år. Det er vel nærmest rekord.
Som bygdas yngste skole ble vi så podet inn i bygdas eldste skole i høst, og er ydmyke i forhold til oppdraget med å drive kretsens skole videre.

Vollan skole har inneværende år 28 elever og ti ansatte, og vi har både tro på- og plass for vekst.

Velkommen på besøk!

Les mer